Anketa ReGeNeRaCe

Milí čtenáři,
rádi bychom zkvalitnili obsah našeho časopisu, abyste v něm nacházeli inspiraci v oblastech, které vás zajímají. Prosíme vás proto o vyplnění následujícího dotazníku. Anketu jsme spojili se soutěží. Patnáct čtenářů, které vylosujeme, obdrží dárek od české firmy NOMINAL CZ OBCHODNÍ, s.r.o., v hodnotě 500 Kč. Více na www.nominal.cz.

Odpovědi nám posílejte do 30. 6. 2017. Nezapomeňte uvést adresu svého bydliště. Vyplněnou anketu odešlete vyplněním níže uvedeného formuláře. Vylosování proběhne dne 30. 7. 2017 systémem náhodného vygenerování z databáze účastníků soutěže. Bližší podmínky soutěže naleznete dole pod formulářem.

Anketa ReGeNeRaCe + Soutěž

Jsem
Muž
Žena
Věk

Vaše hodnocení časopisu

Články jsou zajímavé, v časopisu mi nechybí nic, o čem bych si chtěl(a) přečíst, články jsou vybírány aktuálně.
ANO
NE
Částečně
Obálka časopisu je pro mě důležitá, na jejím základě se rozhoduji, zda si časopis koupím
ANO
NE
Na obálce časopisu mě víc upoutá:
Fotografie známé a zajímavé osobnosti
Velká ilustrační fotografie k tématu (zdravá výživa, přírodní kosmetika, alternativní umění atp.)
Na obálce časopisu mi nezáleží, jsem pravidelným čtenářem/čtenářkou
Nebráníte se odlehčujícím tématům, jako jsou např. křížovky, logické úvahy, hlavolamy?
ANO
NE

Zajímají mě volné přílohy REGENERACE (vyberte odpovídající možnost):

Speciál
Kupuji
Nekupuji
Extra
Kupuji
Nekupuji

Vyplňte prosím kontaktní údaje, abyste mohl/a být zařazen/a do slosování o výrobky spol. NOMINAL CZ OBCHODNÍ, s.r.o. - www.nominal.cz (Zpracování osobních údajů se řídí dle zákona č. 101/2000 Sb )

Osobní údaje

Podmínky soutěže:

1. Soutěž probíhá od: 1. 6. do 30. 6. 2017 na území celé ČR. Platí i pro čtenáře na území SR.

2. Výherce obdrží balíček výrobků v celkové hodnotě 500,- Kč od spol. NOMINAL CZ OBCHODNÍ, s.r.o. Balíček obdrží 15 čtenářů.

3. Vylosování proběhne dne 30. 7. 2017 systémem náhodného vygenerování z databáze účastníků soutěže, kteří zaslali své odpovědi buď na adresu redakce Regenerace, s.r.o., Starostřešovická 79/15, 162 00 Praha 6, nebo přes webové rozhraní www.regenerace.cz, Anketa/soutěž.

4. Výherce bude obeznámen spol. Regenerace, s.r.o. a bude mu zaslán výherní balíček spol. NOMINAL CZ OBCHODNÍ, s.r.o., na adresu výherce, kterou uvede k formuláři. Odpovědi bez uvedení adresy tak nemohou být zařazeny do databáze odpovědí.

5. Zodpovědnost za veškeré plnění výhry přebírá společnost NOMINAL CZ OBCHODNÍ, s.r.o, která se zavazuje k maximálnímu plnění nabízených služeb ke spokojenosti výherce tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno společnosti Regenerace, ale ani společnosti NOMINAL CZ OBCHODNÍ, s.r.o .

6. Výherce souhlasí s tím, že jeho jméno bude zveřejněno na webových stránkách www.regenerace.cz a v tištěném vydání časopisu Regenerace – 9/17.

7. Čtenář tímto uděluje souhlas vydavateli časopisu, společnosti Regenerace, spol. s r. o., k využití výše uvedených osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů č. 101/2000 Sb. s informováním o časopisu a jeho akcích. Souhlas je udělen na dobu neurčitou. Čtenář má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů. V případě, že se domnívá, že jsou jeho údaje zpracovávány v rozporu se zákonem, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Soutěž se dále řídí herním řádem, který je zveřejněn na www.regenerace.cz.

9. Soutěžící, který si zásilku nepřevezme do 30 dnů, nemůže dále nárokovat svou výhru.

Popup Contact Form Jquery Formoid.com 1.7