Regenerace Facebook

Přátelé

Eminent - dobré knihy


Předplatné


Rádio Místo setkávání


Spagyria - zdraví z přírody


Nové číslo REGENERACE

KVĚTEN 2017

KVĚTEN 2017

 • upínám pozornost k životu
 • Vladimíru KAFKOVI, autorovi knihy ŽIVOT NAŽIVO, amputovali obě nohy a jeho vnitřní svět se změnil. Těžkou životní situaci zvládl a od té doby se kromě malování věnuje také lidem se smrtelnou nemocí. Rozhovor s ním připravila Pavlína BRZÁKOVÁ.

 • Kréta - ostrov, odkud pocházíme
 • V dobách, kdy vládl na Zemi bůh Kronos, Pán času, měl každý člověk, zvíře, pták, rostlina, jakákoli bytost vyměřený svůj dlouhý čas a veliký prostor. Každý měl svůj domov, ze kterého nevycházel. Neexistovaly žádné sousedské spory ani války, všeho byl pro všechny dostatek… Reportáž v duchu řeckých pověstí připravil Julius JANČÁRY.

 • Kroky ke štěstí
 • Objevte svůj vzorec myšlení, odhalíte potenciál svého štěstí. Praktické rady nabízí znalkyně technik emoční svobody a neurolingvistického programování Marta NOSKOVÁ.

 • Sto let událostí ve Fatimě
 • Když měli pastýřka Lucia Dos Santos, její druh Francisco Marto a Jacinta Marto jednoho jarního dne roku 1916 vizi mladého muže, jenž prohlásil, že je Anděl míru, netušili, že následujícího roku se jejich rodiště Fatima stane dějištěm řady zjevení Panny Marie. Výročí připravil autor knihy ZJEVENÍ MATKY BOŽÍ V TURZOVCE a náš dlouholetý autor Jiří KUCHAŘ.

 • Tuk v těle nemusí být jen nepřítel
 • Český jazyk má neuvěřitelné množství nejrůznějších pojmenování pro tukovou tkáň. Každý z nás už někdy hovořil o tom, že má sem tam nějaký ten špíček, fald či pneumatiku. Za naším „bůčkem“ se však skrývá mnohem víc, než se zdá - a co to je, přibližuje Matěj KUČERA.

Více informací...Z obsahu čísla

UPÍNÁM SVOU POZORNOST K ŽIVOTU

Malíři Vladimíru KAFKOVI amputovali obě nohy a jeho vnitřní svět se změnil. Těžkou životní situaci zvládl a od té doby se kromě malování věnuje také lidem se smrtelnou nemocí. Rozhovor s ním připravila Pavlína BRZÁKOVÁ. **** Strany 4-9

STO LET OD UDÁLOSTÍ VE FATIMĚ

Když měli pastýřka Lucia Dos Santos, její druh Francisco Marto a Jacinta Marto jednoho jarního dne roku 1916 vizi mladého muže, jenž prohlásil, že je Anděl míru, netušili, že následujícího roku se jejich rodiště Fatima stane dějištěm řady zjevení Panny Marie. Výročí z pera Jiřího KUCHAŘE. **** Strana 10

KRÉTA: OSTROV, ODKUD POCHÁZÍME

V dobách, kdy vládl na Zemi bůh Kronos, Pán času, měl každý člověk, zvíře, pták, rostlina, jakákoli bytost vyměřený svůj dlouhý čas a veliký prostor. Každý měl svůj domov, ze kterého nevycházel. Neexistovaly žádné sousedské spory ani války, všeho byl pro všechny dostatek... Reportáž v duchu řeckých pověstí připravil Julius JANČÁRY. **** Strany 12-14

KROKY KE ŠTĚSTÍ

Objevte svůj vzorec myšlení, odhalíte potenciál svého štěstí. Praktické rady znalkyně technik emoční svobody a neurolingvistického programování, Marty NOSKOVÉ. **** Strany 16-18

POETICKÝ KVĚTEN

Doba se zrychluje, řeč se zjednodušuje, hrubne, lidé přestávají číst. Na text jsou ochotni pohlédnout tři vteřiny, pokud je nezaujme, překliknou... Opravdovou literaturu čtou už jen vyvolení. Uvádí se, že poezii čte asi jedno procento populace. Nad tím vším se zamýšlí psychoterapeutka Patricie ANZARI. **** Strany 20-21

JAK SE OSVOBODIT OD RANÝCH TRAUMAT

Průchod porodním kanálem je start, který ovlivní celý život. Zamyšlení koučky Ivety HAVLOVÉ. **** Strany 22-23

LIMITY ČÍNSKÉ MEDICÍNY

Tradiční čínská medicína je u nás už dostatečně známá. Jaké ale má tento obor omezení a kde leží jeho hranice? O těchto limitech rozmlouval se Zdeňkou Batíkovou, která provádí praxi v Karlových Varech, Michal ČERNÝ. **** Strany 26-27

POTŘEBUJI SE UVOLNIT, ABYCH SE V JÓZE POSUNULA DÁL

Známá tvář z televizní obrazovky, herečka Ivana JIREŠOVÁ, cvičí dvanáct let jógu, cestuje, učí se angličtinu a touží po autobiografické roli inspirativní hrdinky, která jde svou cestou. Rozhovor přináší publicistka Lída CHARVÁTOVÁ. **** Strany 32-35

PROSPĚŠNÉ NASYCENÉ TUKY

Lékař David FREJ ve svém příspěvku ukazuje, že maso, sádlo a máslo samy o sobě výživovým problémem nejsou. **** Strany 36-38

INTEGRACE DĚTÍ JE PRO MĚ SPRÁVNÁ CESTA

Zkušenosti Dagmar GLATZOVÉ, ředitelky základní školy v Karviné ukazují, že odborně vedená integrace dětí s diagnózou může být prospěšná všem. **** Strany 42-43

TUKOVÁ TKÁŇ NEMUSÍ BÝT NEPŘÍTEL

Český jazyk má neuvěřitelné množství nejrůznějších pojmenování pro tukovou tkáň. Každý z nás už někdy hovořil o tom, že má sem tam nějaký ten špíček, fald či pneumatiku. Za naším "bůčkem" se však skrývá mnohem víc, než se zdá. Píše Matěj KUČERA. **** Strany 50-51

SEXUALITA, TVOŘIVOST A SPONTÁNNOST

Atributy druhé čakry a různé potíže, odhalené při rodinných konstelacích. Příspěvek cvičitelky reiki a fotografky aury Adi Hany RAKUŠANOVÉ. **** Strana 52

Připravujeme

Libor Malý

LÉČITEL HEŘMÁNEK

Pavel ŠÍMA, neboli Heřmánek, má domek v Kamenici, který si postavil vlastními silami. Dělá tu diagnostiku zdravotního stavu podle oční duhovky a předepisuje bylinné čištění. Rozhovor připravil Alexei CHEVKO.

SPÍCÍ KRASAVICE

O zraněných dívkách, které raději "usnou" do spánku bezmoci, než aby se rozvinuly. O potlačeném ženství píše psycholožka Helena ŠALÁTOVÁ.Setkání se známým léčitelem a občasným kolegou Jaroslava Duška zachytila Pavlína BRZÁKOVÁ.

MEDITUJÍCÍ BYZNYSMEN

Libor MALÝ nejdříve vydělal miliony, ale pak se začal věnovat pravému opaku: alternativnímu modelu fungování světa bez peněz. Rozhovor zaznamenala Silvie ŠPAČKOVÁ.

DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

O výhodách a úskalích domácího vzdělávání dětí píše ve dvou pokračováních publicistka Lída CHARVÁTOVÁ.

Zdraví z REGENERACE

Více informací...

Rozhovory REGENERACE

Více informací...

Knižní tipy REGENERACE

Více informací...

Esoterické fenomény

Více informací...

Editorial

V §enĄ a milĄ,

ć‚fredaktor

kvŘten je jeden z nejkr snŘjçĄch mŘsĄc… v roce. Probuzen  pýĄroda nabĄr  na sĄle, odmŘĺuje n s sluncem, kvŘtinami a prvnĄmi plody a do duçe se vkr d  poezie. Tak‚ kvŘtnov  REGENERACE pýin çĄ kr su a zamyçlenĄ nad potýebou pro§Ąvat kr sno. UdŘlejme si radost, potŘçme se rozkvetlou haluzkou, zahradnĄm věpŘstkem nebo polnĄ kytiŸkou a obdarujme ty, kter‚ m me r di.

KvŘten je mŘsĄcem l sky a podle ŸĄnsk‚ tradiŸnĄ medicĄny mu odpovĄd  srdce. To je v nadch zejĄcĄm obdobĄ nejnam hanŘjçĄm org nem, a proto se k sobŘ chovejme co nejl‚pe. Srdce posĄlĄ nejen vhodně bylinně n poj, ale tak‚ verçe, kter‚ doporuŸuje zn m  psychoterapeutka Patricie Anzari. VhodnŘ zvolen‚ vyj dýenĄ naçĄ n klonnosti prostýednictvĄm b snŘ je velmi prospŘçněm "terapeutickěm prostýedkem".

KvŘtnov  REGENERACE obsahuje i dalçĄ terapeutick‚ texty. PýĄspŘvek znalkynŘ neurolingvistick‚ho programov nĄ a technik emoŸnĄ svobody Marty Noskov‚ v s pýivede krok za krokem k sĄle pozitivnĄho myçlenĄ. ZaŸnete tĄm, §e rozpozn te sv…j vzorec myçlenĄ a odhalĄte, kam v s vedou jeho slabiny. Terapeutka Iveta Havlov  pýich zĄ s dalçĄm pozn nĄm, kter‚ v m m…§e pomoci zjistit podstatu vaçich ŁzkostĄ: d…le§itěm §ivotnĄm startem je toti§ porod. Pokud jeho pr…bŘh dok §ete spr vnŘ nahl‚dnout, porozumĄte sv‚ z kladnĄ energii.

V kvŘtnov‚ REGENERACI n s ŸekajĄ dvŘ setk nĄ. PrvnĄ je s malĄýem a l‚Ÿitelem VladimĄrem Kafkou, jen§ soubŘhem §ivotnĄch okolnostĄ a nemoci pýiçel o obŘ nohy a tato zkuçenost jej pýivedla k hlubok‚mu pochopenĄ vztahu mezi duçĄ a tŘlem. Druh‚ setk nĄ je s hereŸkou Ivanou Jireçovou, kterou zaujala kniha Anthroposofie od Rudolfa Steinera. Praktikuje i j˘gu, v nĄ§ spatýuje metodu, kter  jĄ pom h  §Ąt.

KvŘten plně radosti a slunce v srdci

v m pýeje PavlĄna BRZľKOVľ a cel  redakce

Regenerace se rozçiýuje o dalçĄ soci lnĄ sĄœ. Najdete n s na: https://twitter.com/REGENERACE

Semináře a přednášky REGENERACE

4.května 2017 v 19:00

PhDr. Patricie ANZARI, CSc.
Co je a není psychické týrání?

11.května 2017 v 19:00

MUDr. Petr Sedláček
Očkovat ANO, či NE? A proti čemu?

18.května 2017 v 19:00

Monika Stehlíková
Tvořivost a meditace v dětském světě

25.května 2017 v 19:00

MUDr. David Frej
Stravou proti zánětu

Více informací...

Vyhledávání

Vyhledat:  

Regenerace na Facebooku  Regenerace na Twitteru

Akce našich přátel - inzerce

Informace

 • Píšete redakci a žádáte odpověď? Přiložte ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.
 • Chcete-li doporučit léčitele, obraťte se každou středu od 13:00 do 16:00 na MUDr. Petra Sedláčka a konzultantku Marii Příhodovou na tel.: 233 350 013
 • Už jste si předplatili REGENERACI? Za výtisk zaplatíte 28,50 Kč/1,43€ (43 Sk) a časopis dostanete domů tři dny po vydání. Nabízíme i rychlejší objednání prostřednictvím mobilního telefonu (viz OBJEDNÁVKA).
 • Nedostali jste svůj předplacený časopis včas nebo přišel poškozený? Předplatné pro Vás zajišťuje firma A.L.L. Production.
  Obraťte se na její call centrum 840 30 60 90, kde sedí zkušené operátorky, které Vám mohou okamžitě problém vyřešit. V redakci k tomu, bohužel, nemáme dost informací.

Kde nás najdete?

Astrovíkend, esoterický festival