Zprava je to s REGENERACE - -

Regenerace Facebook

Přátelé

Eminent - dobré knihy


Předplatné


Rádio Místo setkávání


Spagyria -  zdraví z přírody


REGENERACE Online

ANCH – NILSKÝ KŘÍŽ

Vybráno z měsíčníku REGENERACE č. 10/2010

Autor: Josef Schrötter

REGENERACE

V poslední době jsem dostal od našich čtenářů řadu dotazů na účel nilského kříže, práci s ním a nutnou bezpečnost při manipulaci. Podíváme-li se na obrázky ze starého Egypta, pak zjistíme, že všichni bohové, panovníci, kněží a vyšší úřednictvo drží v ruce nilský kříž.

POMÁHÁ I ŠKODÍ

Je nutné si také povšimnout způsobu držení. Drží ho za slzu nebo, chcete-li, za oko a dlouhé rameno směřuje k zemi. Na žádném obraze neuvidíte, že by někdo nosil nilský kříž na krku. Jeho zvláštní tvar v sobě skrývá významnou duchovní symboliku a současníky většinou velmi přitahuje. Kříž zkonstruovali velmi moudří lidé v prastarém Egyptě. Měl by se používat jen při zdravotních potížích nebo při ochraně. Dlouhodobé používání tohoto kříže je zbytečné a nežádoucí. Stejně tak jako Egypťané měli bychom kříž nosit v ruce nebo v kapse po určitou dobu na straně aktivní ruky. Neměli bychom si s ním hrát a směrovat ho vůči někomu v okolí. Mám osobní zkušenost z takové neopatrnosti. Byl jsem na jednom semináři a seděli jsme u stolů v kruhu. Mně začalo být po půl hodině zle. Cítil jsem se velice podivně, a kdybych na tomto místě setrval déle, tak bych asi zkolaboval. Řekl jsem to kolegyni a ta, protože byla velmi citlivá, vstala, šla ke kolegovi, který seděl naproti mně, a odhodila papíry, co měl na stole. Pod nimi ležel velký nilský kříž, dlouhý asi dvacet centimetrů a mířil na mě dlouhým ramenem.

Víte, za léta mé psychotronické praxe jsem si všiml, že jen jeden z deseti, jenž používá nilský kříž, je člověk opravdu vyrovnaný, ví, s čím pracuje a používá ho jen k léčení pacientů. Ti ostatní většinou buďto nemají v sobě energetickou sílu na léčení nebo chtějí omračovat okolí takovýmito předměty. Sami si potom většinou málem ublíží.

V Egyptě používali tento kříž panovníci a vyšší úředníci k osobní ochraně a ovládání poddaných. Je to totiž silná energetická zbraň. Nechci se o tomto druhu použití rozepisovat, aby někoho nenapadlo začít toho zneužívat. V této souvislosti chci jen říct, že s nilským křížem nejsou žádné legrace. Je nutno si uvědomit jak pracuje. Podívejme se na obrázek a vidíme, že uzavřený tvar kříže (ouško) a jeho ramena energii z okolí odebírají a dlouhé rameno ji vysílá. Tohle si velmi dobře zapamatujte! Udělejte si takový pokus, že vezmete nilský kříž nebo jeho obrázek a kyvadlem budete zkoušet, jak se chová nad jeho jednotlivými částmi. Ouško a ramena jsou záporná a dlouhé rameno je kladné. Také velikost kroužení vám ukazuje na jeho sílu. Čím je kříž větší, tím je jeho síla větší. Kruh je symbol věčného Božského ducha, který se zvedá vítězně ze svého hmotného ukřižovaného těla. Egyptskými kněžími byl nazýván klíčem tajemství. Používal se také při zasvěcení faraona do duchovní sféry.

PRAVIDLA PRO BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ

Pokud mermomocí chcete používat tento zářič, pak respektujte toto:

1. Nilský kříž budu používat jen krátkodobě na dobu nutnou pro:
• energetické posílení
• odčerpání přebytečné energie
• odstranění negativních energií

2. Nilský kříž po ukončení práce pověsím vždy na zeď, která směřuje do volného prostoru, dlouhým ramenem dolů.

3. Nebudu ho zavěšovat v ložnici a dětském pokoji.

4. Zásadně ho nikdy nebudu odkládat tak, že ho někde jen tak položím.

5. Při odebírání negativní energie opálím ucho kříže nad ohněm.

6. Nebudu používat kříž k tomu, abych někomu cíleně ublížil!

7. Nebudu ho nosit na krku nebo na uchu.

8. Nedovolím, aby si s křížem mohli hrát děti. Musí proto viset tak vysoko, aby byl pro ně nedostupný.

Pokud nosíme nilský kříž na krku, dochází k narušení aury, což vede k únavě, vyčerpanosti, špatnému spánku apod. Sám jsem si to na sobě vyzkoušel. Nilský kříž nikdy nepřikládáme k hlavě, páteři a srdci. Neměli by ho používat epileptici a kardiaci.

Pokud nilským křížem načerpáváme energii, měli bychom odložit všechny kovové předměty. Kříž uchopte do ruky, která je vaším lepším přijímačem. Je nutno vyzkoušet, zda je to u vás pravá nebo levá ruka. Kříž držíme za delší rameno. Po určité době můžeme pocítit v dlani teplo, mravenčení, brnění, tlak, vlnění nebo chlad. Pocity mohou postupovat od dlaně do celého těla. Doporučuji nabíjet se zpočátku po kratší dobu – 3, 6, 12 minut. Za maximum považuji 24 minut. Pokud se vám projeví nepříjemné pocity jako například tíha, píchání, nevolnost, pocení, tlak na srdci, tak kříž ihned odložte na určené místo, a zkuste to znovu po zhruba dvou hodinách. Zde bych chtěl upozornit ještě na jednu skutečnost, nilský kříž byť jen nakreslený, má stejnou energii a je potřeba se k němu chovat stejně jako ke kříži skutečnému.

PŘÍBĚHY Z PRAXE

Opět jsem si to sám na sobě měl možnost vyzkoušet. Jednou jsem vysvětloval funkci nilského kříže jednomu příteli a samozřejmě, že jsem nilský kříž nakreslil do sešitu A4 na celou stranu. Pak jsem sešit dal do aktovky. Druhý den dopoledne v zaměstnání jsem se cítil nějak divně. Pak jsem si vzpomenul na onen kříž. Aktovka stála pod mým psacím stolem a sešit byl v ní uložen tak, že ucho bylo vedle mé nohy.

Ještě jsem měl takový případ, že jeden mladý muž začal mít divné stavy, až nakonec byl hospitalizován na psychiatrické léčebně. Když pak za mnou přišla jeho matka, zda bych se na to nepodíval, viděl jsem problém v bytě. Nakreslil jsem jim, kde mají v bytě hledat. Bylo to v jeho pokoji, kde spal s bratrem. Prohledali pokoj a řekli mi, že nic nenašli, že na tom místě, které jsem jim ukázal je jen police s knihami. Požádal jsem je, ať prolistují všechny knihy, že tam něco musí nalézt. A skutečně nalezli. V jedné knize byl namísto záložky použit nilský kříž. Jeho delší rameno samozřejmě směřovalo na postel onoho postiženého mladíka.

Nilského kříže se také používá jako reflektoru a zesilovače záření vycházejícího z léčivých rostlin. Položí se na mělký porcelánový talíř ve směru sever-jih tak, že oko směřuje k severu. Do oka vložíme vybranou bylinu nebo směs bylin. Pacienta umístíme tak, aby kříž směřoval na postižené místo nebo dotyčný seděl čelem na sever – proti kříži. Dobu expozice, která se pohybuje v minutách, je nutno stanovit mentálním dotazem nebo radiestetickou pomůckou. Někteří jedinci dokonce cítí na jazyku chuť příslušných bylin.

Kurzy REGENERACE

Informace - tel.: 257 532 908, 257 532 013, Pokladna - tel.: 222 113 425, 222 113 377, nebo na adrese agentura@regenerace.cz.

Program:

JEDNODENNÍ WORKSHOP DIAGNÓZA, TERAPIE, TVAROVÉ ZÁŘIČE

9. 10. 2010
Josef Schrötter
Galerie REGENERACE nebo KC Zahrada Praha-Chodov

Praktické seznámení s různými diagnostickými postupy a aplikacemi tvarových zářičů.

Cena: 1590,- Kč

Více informací....

Zdraví z REGENERACE

Více informací...

Rozhovory REGENERACE

Více informací...

Knižní tipy REGENERACE

Více informací...

Esoterické fenomény

Více informací...

Vyhledávání

Vyhledat:  

Keltský telegraf Online na Facebooku

Akce našich přátel - inzerce

Informace

  • Píšete redakci a žádáte odpověď? Přiložte ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.
  • Chcete-li doporučit léčitele, obraťte se každou středu od 13:00 do 16:00 na MUDr. Petra Sedláčka a konzultantku Marii Příhodovou na tel.: 233 350 013
  • Už jste si předplatili REGENERACI? Za výtisk zaplatíte 28,50 Kč/1,43€ (43 Sk) a časopis dostanete domů tři dny po vydání. Nabízíme i rychlejší objednání prostřednictvím mobilního telefonu (viz OBJEDNÁVKA).

Semináře a přednášky REGENERACE

5. října od 19:00 hodin

Jaroslav Dušek
Jaroslav Dušek uvádí: 25 Let Regenerace

Více informací...

Kde nás najdete?

Astrovíkend, esoterický festival